Administracja

✓Dyrekcja

Prezes Zarządu : Barbara Kosak
tel. (75) 744-90-36 (sekretariat)
Dyrektor ds. Lecznictwa : dr n. med. Artur Trzaskoma
Tel. (75) 744-90-36

hr
Sekretariat : Wanda Kołodziej
Tel. (75) 744-90-36

e-mail:pcz(at)pcz.org.pl

Naczelna Pielęgniarka : Bogumiła Pawlukiewicz
Tel. (75) 744-90-29
Pielęgniarka Epidemiologiczna : Dorota Kaczor
Tel. (75) 744-92-00

hr
✓Księgowość

Główna Księgowa : Grażyna Macieja
Tel. (75) 744-90-06
Księgowa : Ewa Boczkowska
Tel. (75) 744-90-09
Kadry i Płace : Iwona Jurenko
Tel. (75) 744-90-26

hr
✓Zamówienia Publiczne

 Tel. (75) 744-92-00

e-mail:przetargi(at)pcz.org.pl

hr
✓Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej

Beata Przyszlak
Tel. (75) 744-90-30
Alicja Ilczuk
Tel. (75) 744-90-30

e-mail:rozliczenia(at)pcz.org.pl

hr
✓Sekcja IT
Maciej Kurzeja
Tel. (75) 744-90-38

e-mail:informatycy(at)pcz.org.pl

hr
✓Apteka szpitalna

Katarzyna Ranoszek
Tel. (75) 744-90-24

e-mail:apteka(at)pcz.org.pl