Blok operacyjny

Lokalizacja
Budynek Główny Szpitala – parter

Kierownik
Leszek Łata – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej

Pielęgniarka oddziałowa
Iwona Urbańska-Rak
tel. (75) 744-92-11


Blok operacyjny stanowi integralną część pionu zabiegowego Szpitala. Wyposażenie bloku operacyjnego stanowi nowoczesny sprzęt medyczny i aparatura medyczna. Wykwalifikowany personel pracujący w systemie zmianowym pozostaje przez całą dobę w pełnej gotowości do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych.