Blok Operacyjny

Lokalizacja: Budynek Główny Szpitala – parter

Kierownik: lek. Leszek Łata – specjalista chirurg

Pielęgniarka oddziałowa: Iwona Urbańska-Rak  tel. (75) 744-92-11

Blok operacyjny stanowi integralną część pionu zabiegowego Szpitala. Wyposażenie bloku operacyjnego stanowi nowoczesny sprzęt medyczny i aparatura medyczna. Wykwalifikowany personel pracujący w systemie zmianowym pozostaje przez całą dobę w pełnej gotowości do przeprowadzenia zabiegów operacyjnych.