Jeśli w ciągu ostatnich 14 przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy
z oddychaniem, to

 • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną, telefony kontaktowe: 75 64 50 140 / 601 497 537
 • zgłoś się do oddziału zakaźnego. Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnychna terenie województwa dolnośląskiego znajdziesz poniżej.
 • zadzwoń na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590

Pamiętaj, NIE ZGŁASZAJ SIĘ NA IZBĘ PRZYJĘĆ ani DO PRZYCHODNI POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

Jeden chory pacjent może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!

Szpitale zakaźne na terenie województwa dolnośląskiego:

 1. Wałbrzych, Specjalistyczny szpital Dra Alfreda Sokołowskiego, ul. Batorego 4
 2. Wrocław – Śródmieście, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Oddział Kliniczny Zakaźny Tytusa Chałubińskiego 2-2a (Oddział dziecięcy) Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych, ul. Chałubińskiego 2-2A
 1. Wrocław, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5
 2. Bolesławiec, Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4

Przestrzegaj podstawowych zasad higieny

 • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
 • Nie zbliżaj się do osób chorych.

 

 

 

 

Uruchomiliśmy dodatkowe linie telefoniczne pod którymi mogą Państwo uzyskać potrzebne informacje.

Informacje dotyczące badań w: pracowni USG / Poradni Kardiologicznej / Poradni Chirurgicznej / wydawania kart informacyjnych

75 744 9 233

75 744 9 287

Informacje dotyczące wizyty w POZ / badań laboratoryjnych

75 744 9 205

75 744 9 020

 

 

 

 

Informacja dotycząca prywatnych badań w pracowni USG

 

Szanowni Pacjenci, informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

(termin ten może ulec przedłużeniu) zostają wstrzymane zapisy na prywatne badania USG.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zaplanowane wizyty w tym terminie zostają odwołane.

Telefon kontaktowy: 75 744 9 233