Oddziały

W naszym Szpitalu posiadamy oddziały:✓ Izba Przyjęć

✓ Blok Operacyjny

✓ Oddział Położniczo – Ginekologiczny

✓ Oddział Neonatologiczny

✓ Oddział Chirurgii Ogólnej

✓ Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

✓ Oddział Chorób Wewnętrznych

✓ Oddział Pediatryczny