Profilaktyka POZ

Zaproszenie na bezpłatne
badanie profilaktyczne

Powiatowe Centrum Zdrowia w  Kamiennej Górze Sp. z o.o.
zaprasza Panią / Pana na bezpłatne badanie profilaktyczne
w ramach programu „Profilaktyka chorób układu krążenia”
wykonywane w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
Adresatami programu są osoby zadeklarowane w POZ,
w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia.

W ramach programu oferujemy:

– badanie biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu
całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów oraz poziom glukozy,
– pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
– określenie współczynnika BMI,
– badanie lekarskie w celu oceny czynników ryzyka
zachorowania na choroby układu krążenia,
– edukację zdrowotną.

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można
uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności
z powodu chorób układu krążenia.

 

Rejestracja – 75 744 92 05

PROGRAM PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA