Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.


Strona glówna

Kontakt

Przetargi i ogloszenia


Przetargi - aktualne

Lp Nr sprawy Tytuł ogłoszenia Data umieszczenia ogłoszenia Termin składania ofert SIWZ Pytania
i odpowiedzi

(w trybie art.38)
Wyjaśnienia treści ofert
(w trybie art.87)
/ Protesty
i rozstrzygnięcia
Ogłoszenie wyniku postępowania
1   Dostawa materialów do monitorowania kontroli sterylizacji 29-08-2006 14-09-2006
siwz
plik1
plik1_1
plik2
plik3
plik4
 
ogłoszenie
2   Dostawa odziezy ochronnej z fizeliny, bielizny i po?cieli szpitalnej 29-08-2006 12-09-2006
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
  ogłoszenie
3   Dzierzawa zbiornika na ciekly tlen medyczny i jego uzupelnianie oraz sprezonego powietrza w butlach 08-09-2006 26-09-2006
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
plik6
 
ogłoszenie
4   Wykonanie robót ogólnobudowlanych na oddziale chorób wewnetrznych 06-09-2006 15-09-2006
siwz
   
ogłoszenie
5   Dostawa drobnego sprzetu medycznego 02-10-2006 11-10-2006
siwz
plik1 protest1 odp1
ogłoszenie
6   Dzierzawa zbiornika kriogenicznego i jego sukcesywne uzupelnianie w ciekly tlen medyczny oraz dostawa tlenu medycznego w butlach 13-11-2006 27-11-2006
siwz
plik1
plik2
 
ogłoszenie
7   Dostawa leków 14-11-2006 12-12-2006
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
 
ogłoszenie
8   Uslugi sprz?tania, dezynfekcji, transportu wewnetrznego i utrzymania ci?gów komunikacyjnych w Szpitalu Powiatowym 16-11-2006 16-01-2007
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
plik6
 
ogłoszenie
9   Dostawa drobnego sprzetu laboratoryjnego oraz odczynników laboratoryjnych 20-11-2006 11-12-2006
siwz
plik1
plik2
 
ogłoszenie
10   Jednorazowa dostawa aparatu elektrochirurgicznego z argonem oraz modulem
do zamykania duzych naczyn
08-12-2006 18-12-2006
siwz
   
ogłoszenie
11   Calodobowe ?wiadczenie uslug instalatorstwa elektrycznego na terenie Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze 21-12-2006 29-12-2006
siwz
   
ogłoszenie
12   Jednorazowa dostawa aparatu do hemofiltracji na OIOM dla Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze 13-12-2006 22-12-2006   plik1
plik2
plik3
 
ogłoszenie
13   Uslugi zywienia zbiorowego 03-01-2007 22-01-2007
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
 
ogłoszenie
14   Dostawa klisz rtg ogólnodiagnostycznych, mammograficznych i stomatologicznych oraz chemii 13-02-2007 21-02-2007
siwz
plik1  
ogłoszenie
15   Dostawa preparatów dezynfekcyjnych 19-02-2007 27-02-2007
siwz
plik1  
ogłoszenie
16   Dostawa leków i produktów leczniczych 17-04-2007 25-04-2007
siwz
   
ogłoszenie
17   Dostawa drobnego sprzetu medycznego 03-07-2007 16-07-2007
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
protest1 odp1
protest2 odp2
ogłoszenie
ogłoszenie
ogłoszenie
18   Dostawa systemu prózniowego poboru krwi 03-07-2007 17-07-2007
siwz
plik1
plik2
plik3
 
ogłoszenie
19   Uslugi prania, prasowania, naprawiania, maglowania bielizny, po?cieli szpitalnej dla pacjentów oraz odziezy ochronnej pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 05-07-2007 18-07-2007
siwz
   
ogłoszenie
20   Dostawa materialów opatrunkowych 06-07-2007 24-07-2007
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
 
ogłoszenie
21   Jednorazowa dostawa urz?dzen i aparatury medycznej 18-07-2007 26-07-2007
siwz
plik1
plik2
plik3
 
ZP12
ogłoszenie
22   Uslugi prania, prasowania, naprawiania, maglowania bielizny, po?cieli szpitalnej dla pacjentów oraz odziezy ochronnej pracowników Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 24-07-2007 16-08-2007
siwz
plik1
plik2
 
art. 85
ogłoszenie
23   Dostawa nici chirurgicznych 25-07-2007 08-08-2007
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
plik6
 
ZP12
art. 85
art. 91
ogłoszenie
24   Dostawa materialów do monitorowania kontroli procesu sterylizacji 28-09-2007 10-10-2007
siwz
plik1
plik2
plik3
  ZP12
ogłoszenie
25   Dostawa drobnego sprzetu medycznego 26-10-2007 09-11-2007
siwz
plik1 plik1 protest1 odp1 ZP12
ogłoszenie
26   Dostawa odziezy ochronnej z fizeliny oraz bielizny po?cieli szpitalnej wielorazowej i jednorazowej operacyjnej 31-10-2007 16-11-2007
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
  ZP12
ogłoszenie
27   Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzetu laboratoryjnego 12-12-2007 07-01-2008
siwz
plik1
plik2
plik3
plik1 protest1 odp1
ZP12
art. 91
ogłoszenie
28   Remont przyziemia oraz adaptacja pomieszczenia na potrzeby laboratorium mikrobiologicznego w budynku Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze 19-12-2007 09-01-2008
siwz
    ZP12
ogłoszenie
29   Dostawa leków i produktów leczniczych 21-01-2008 30-01-2008
siwz
plik1
plik2
plik3
  ZP12
art. 91
odp. art. 91
ogłoszenie
30   Kompleksowe ?wiadczenie uslug w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych 23-01-2008 04-02-2008
siwz
plik1 protest1
przyl.protest1 odp1
ogłoszenie
31   Uslugi zywienia zbiorowego dla pacjentów hospitalizowanych 08-02-2008 22-02-2008
siwz
plik1
plik2
  ogłoszenie
32   Dostawa ?rodków do dezynfekcji narzedzi, sprzetu medycznego, blon ?luzowych i skóry 03-03-2008 12-03-2008
siwz
plik1
plik2
plik3
  ZP12
33   Dostawa leków i produktów leczniczych 19-03-2008 31-03-2008
siwz
plik1   ZP12
ogłoszenie
34   Dostawa materialów opatrunkowych 04-08-2008 18-08-2008
siwz
plik1
plik2
  ZP12
ogłoszenie
35   Remont oddzialu dzieciecego Szpitala Powiatowego 22-09-2008 14-10-2008
siwz
siwz
plik1
plik2
  ogłoszenie
36   Dostawa drobnego sprzetu medycznego 03-10-2008 22-10-2008
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
  ogłoszenie
ogłoszenie
37   Dostawa nici chirurgicznych 15-10-2008 27-10-2008
siwz
plik1
plik2
plik3
  ZP12
ogłoszenie
38   Dostawa materialów do monitorowania kontroli procesu sterylizacji 16-10-2008 28-10-2008
siwz
plik1
plik2
  ZP12
ogłoszenie
39   Remont oddzialu dzieciecego Szpitala Powiatowego 31-10-2008 24-11-2008
siwz
  protest1 ZP12
ogłoszenie
ogłoszenie
ogłoszenie
40   Uslugi sprz?tania pomieszczen Szpitala Powiatowego z zachowaniem norm sanitarno-epidemiologicznych 06-11-2008 14-11-2008
siwz
    ogłoszenie
41   |wiadczenie uslug ubezpieczeniowych 25-11-2008 05-12-2008
siwz
plik1
plik2
plik3
  ogłoszenie
42   Dostawa odziezy ochronnej z fizeliny oraz bielizny szpitalnej wielorazowej operacyjnej 05-01-2009 15-01-2009
siwz
plik1
plik2
  ZP12
ogłoszenie
43   Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzetu laboratoryjnego 26-01-2009 06-02-2009
siwz
plik1
plik2
protest1 odp1 ZP12
ogłoszenie
44   Dostawa leków 06-02-2009 16-02-2009
siwz
plik1
plik2
plik1 ZP12
ogłoszenie
45   Dostawa drobnego sprzetu medycznego 16-02-2009 27-02-2009
siwz
plik1   ZP12
ogłoszenie
45   Studium wykonalno?ci projektu konsorcjalnego skladanego w ramach Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno?l?skiego "Rozwój spoleczenstwa informacyjnego na Dolnym |l?sku (Spoleczenstwo Informacyjne)" Dzialania 2.2 "Rozwój uslug elektronicznych" 27-02-2009 09-03-2009
siwz

  ogłoszenie
46   Usluga zywienia zbiorowego 02-03-2009 10-03-2009
siwz
plik1
plik2
  ogłoszenie
47   Dostawa leków 10-03-2009 18-03-2009
siwz
plik1   ZP12
ogłoszenie
48   Dostawa preparatów do dezynfekcji 31-03-2009 14-04-2009
siwz
plik1   ZP12
ogłoszenie
49   Kompleksowe wykonanie dzialan promocyjnych przewidzianych w projekcie pn: "Teleradiologia. Zakup urz?dzen teleinformatycznych i wdrozenie technologii komunikacyjnych na potrzeby PCZ w Kamiennej Górze". 16-04-2009 27-04-2009
siwz
    ogłoszenie
50   Teleradiologia.    
siwz
     
.
.
.
               
52   Kompleksowe wykonanie dzialan promocyjnych przewidzianych w projekcie nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt."Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej poprzez budowe bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpitalu Powiatowym" realizowanym w ramach Dzialania 8.1 Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym |l?sku ("Zdrowie") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno?l?skiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. 26-05-2009 04-06-2009
siwz
    ogłoszenie
53   Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze realizowanego w ramach projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt.Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej poprzez budowe bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze sp zoo NZOZ Szpital Powiatowy - Dzialania 8.1 Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym |l?sku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno?l?skiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) 15-06-2009 23-06-2009
siwz
plik1 plik1 ogłoszenie
ogłoszenie
ogłoszenie
ogłoszenie
.
.
.
               
56   Kredyt pomostowy przeznaczony na realizacje projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt.Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej poprzez budowe bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpital Powiatowy w ramach Dzialania 8.1 Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym |l?sku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno?l?skiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp zoo NZOZ Szpitala Powiatowego 06-08-2009 17-08-2009
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
plik6
plik7
plik8
plik9
plik10
plik11
plik12
  ogłoszenie
.
.
.
               
62   Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegaj?cych na budowie bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego pn nr 2/2010 26-01-2010 09-02-2010
siwz
plik1
plik2
plik3
  ZP12
ogłoszenie
63   Wybór Wykonawcy robót budowlanych polegaj?cych na budowie bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego realizowanego w ramach projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. "Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej poprzez budowe bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy" - Dzialania 8.1 Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym |l?sku ("Zdrowie") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno?l?skiego na lata 2007 - 2013 (nabór 6/S/8.1/2008) 23-02-2010 23-02-2010
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
  ogłoszenie
64   Wybór wykonawcy robót budowlanych polegaj?cych na budowie bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego realizowanego w ramach projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej poprzez budowe bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Dzialania 8.1 Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym |l?sku (Zdrowie) RPO WD 2007-2013 16-03-2010 31-03-2010
siwz
plik1
plik2
  ZP12
ogłoszenie
.
.
.
               
67   Dostawa bezterminowych, niewyl?cznych, odplatnych licencji i wdrozenie oprogramowania aplikacyjnego szpitalnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpitala Powiatowego realizowanego w ramach projektu Dolno?l?skie E - Zdrowie nr WND - RPDS.02.02.00-02-026/09-00 w ramach Priorytetu nr 2 Rozwój spoleczenstwa informacyjnego na Dolnym |l?sku (Spoleczenstwo Informacyjne) Dzialania nr 2.2 Rozwój uslug elektronicznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno?l?skiego na lata 2007-2013 go dla Województwa Dolno?l?skiego na lata 2007-2013 08-07-2010 16-07-2010
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
  ogłoszenie
68   Dostawa licencji, instalacja i migracja danych cze?ci administracyjnej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego realizowanego w ramach projektu Dolno?l?skie E - Zdrowie nr WND-RPDS.02.02.00-02-026/09-00 w ramach Priorytetu nr 2 Rozwój spoleczenstwa informacyjnego na Dolnym |l?sku (Spoleczenstwo Informacyjne) Dzialania nr 2.2 Rozwój uslug elektronicznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno?l?skiego na lata 2007-2013 16-07-2010 26-07-2010
siwz
plik1
plik2
  ogłoszenie
69   Modernizacja sieci LAN na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego realizowanego w ramach projektu Dolno?l?skie E - Zdrowie nr WND - RPDS.02.02.00-02-026/09-00 w ramach Priorytetu nr 2 Rozwój spoleczenstwa informacyjnego na Dolnym |l?sku (Spoleczenstwo Informacyjne) Dzialania nr 2.2 Rozwój uslug elektronicznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno?l?skiego na lata 2007-2013 16-07-2010 27-07-2010
siwz
plik1   ogłoszenie
ogłoszenie
70   Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegaj?cych na budowie bloku operacyjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego 02-08-2010 10-08-2010
siwz
plik1   ogłoszenie
71   Dostawa materiałów opatrunkowych 21-09-2010 01-10-2010
siwz
plik1   ZP12
72   Dostawa automatycznego wolnostoj?cego analizatora biochemicznego 01-10-2010 08-10-2010
siwz
plik1
plik2
  ogłoszenie
73   Usługa prania bielizny i po?cieli szpitalnej 04-10-2010 15-11-2010
siwz
plik1   ogłoszenie
74   Dostawa automatycznego wolnostoj?cego analizatora biochemicznego 11-10-2010 20-10-2010
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
  ogłoszenie
75   Dostawa niezbędnej infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 16-12-2010 27-12-2010
siwz
plik1
plik2
  ogłoszenie
76   Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej z fizeliny 11-01-2011 18-01-2011
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
plik6
  ZP12
ogłoszenie
77   Dostawa sprzętu i aparatury endoskopowej 03-02-2011 23-02-2011
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
  ogłoszenie
78   Dostarczenie niezbędnej infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpitala Powiatowego 09-02-2011 21-02-2011
siwz
plik1   ogłoszenie
79   Dostawa aparatury endoskopowej 02-03-2011 18-03-2011
siwz
plik1
plik2
plik3
  ogłoszenie
80   Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego, dzierżawa aparatu do wykonywania badań immunochemii dla laboratorium PCZ w Kamiennej Górze 10-03-2011 18-03-2011
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
 
ZP12
ogłoszenie
81   Remont oddziału ginekologiczno - położniczego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. NZOZ Szpitala Powiatowego 25-03-2011 08-04-2011
siwz
plik1   ogłoszenie
82   Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wnętrza w budynku PCZ w Kamiennej Górze umożliwiającą komunikację z nowo wybudowanym blokiem operacyjnym realizowanej w ramach projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jako?ci opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 19-05-2011 27-05-2011
siwz
    ogłoszenie
83   Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczcego projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) 11-07-2011 19-07-2011
siwz
    ogłoszenie
84   Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wnętrza w budynku PCZ w Kamiennej Górze umożliwiającą komunikację z nowo wybudowanym blokiem operacyjnym realizowanej w ramach projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno?l?skiego na lata 2007-2013 12-07-2011 20-07-2011
siwz
plik1   ogłoszenie
85   Dostawa środków dezynfekcyjnych 22-07-2011 16-08-2011
siwz
plik1  
ZP12
ogłoszenie
ogłoszenie
86   Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wnętrza w budynku PCZ w Kamiennej Górze umożliwiającą komunikację z nowo wybudowanym blokiem operacyjnym realizowanej w ramach projektu nr WND-RPDS.08.01.00-02-041/08, pt. Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowy Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. NZOZ Szpital Powiatowy - Działania 8.1 Poprawa jakości opieki zdrowotnej w Priorytecie VIII Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku(Zdrowie) RPO dla WD na lata 2007-2013 09-08-2011 17-08-2011
siwz
    ogłoszenie
87   Dostawa leków produktów leczniczych 31-08-2011 15-09-2011
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
 
ZP12
zestawienie
ogłoszenie
korekta1
88   Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów hospitalizowanych w PCZ w Kamiennej Górze 29-09-2011 10-10-2011
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
  ogłoszenie
89   Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów hospitalizowanych w PCZ w Kamiennej Górze 02-11-2011 09-12-2011
siwz
plik1
plik2
  ogłoszenie
ogłoszenie
90

19/2011

Dostawa materiałów do kontroli sterylizacji 09-11-2011 21-11-2011
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
  ZP12
ogłoszenie
ogłoszenie
91

16/2011

Dostawa laparoskopu operacyjnego 09-11-2011 18-11-2011
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
plik6
  ogłoszenie
92

20/2011

Dostawa sprzętu medycznego używanego na sali operacyjnego 10-11-2011 21-11-2011
siwz
plik1
plik2
  ZP12
ogłoszenie
ogłoszenie
ogłoszenie
93

21/2011

Dostawa laparoskopu operacyjnego 21-11-2011 29-11-2011
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
 
ogłoszenie
ogłoszenie
94

14/2011

Świadczenie usługi ubezpieczeniowej na rzecz PCZ w Kamiennej Górze 22-11-2011 08-12-2011
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
  ogłoszenie
95

17/2011

Dostawa materiałów opatrunkowych 23-11-2011 04-01-2012
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
plik6
plik7
  ogłoszenie
96

22/2011

Dostawa okien 21-12-2011 05-01-2012
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
  ogłoszenie
ogłoszenie
ogłoszenie
97

1/2012

Dostawa drobnego sprzętu medycznego 11-01-2012 30-01-2012
siwz
plik1
plik2
plik3
  ZP12
ogloszenie
98

2/2012

Dostawa odzieży ochronnej z fizeliny i bielizny operacyjnej 08-02-2012 17-02-2012
siwz
plik1
plik2
plik3
  ogloszenie
ogloszenie
99

15/2011

Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów dla PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy 14-02-2012 05-03-2012
siwz
plik1   ogloszenie
ogloszenie
ogloszenie
100   Kompleksowe wykonanie dokumentacji dla projektów realizowanych w ramach nowego działania 5.4 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 - Zwiększanie efektywności energetycznej dotyczącej termomodernizacji budynków podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej 24-02-2012 13-03-2012
siwz
    ogloszenie
100

4/2012

Sukcesywna dostawa materiałów szewnych 13-03-2012 23-03-2012
siwz
plik1
plik2
  ZP12
ogloszenie
ogloszenie
101

5/2012

Dostawa drobnego sprzętu medycznego 27-03-2012 12-04-2012
siwz
plik1
plik2
  ZP12
ogloszenie
ogloszenie
102

6/2012

Dostawa łóżek porodowych 04-04-2012 13-04-2012
siwz
plik1
plik2
  ogloszenie
103

7/2012

Dostawa nici chirurgicznych 16-04-2012 27-04-2012
siwz
plik1   ZP12
ogloszenie
104

8/2012

Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy 25-04-2012 14-05-2012
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
  ZP12
ogloszenie
105

9/2012

Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatorów wraz z dostawą reagentów 02-07-2012 12-07-2012
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5
plik6
plik7
plik1 odp1 ZP12
ogloszenie
ogloszenie
ogloszenie
ogloszenie
ogloszenie
106

10/2012

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 22-10-2012 30-10-2012
siwz
zmiana_siwz_10
odpowiedzi na zapytania_1_10
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  rozstrzygnięcie
107

12/2012

Dostawa produktów leczniczych do żywienia na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 26-11-2012 04-12-2012
siwz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
odpowiedzi na zapytania_1_12
  rozstrzygnięcie
108

11/2012

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 27-11-2012 06-12-2012
siwz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
odpowiedzi na zapytania_1_11
  rozstrzygnięcie
109

13/2012

Dostawa produktów leczniczych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 10-12-2012 18-12-2012
siwz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
odpowiedzi na zapytania_1_13

sprostowanie odpowiedzi na zapytania_1_13
  rozstrzygnięcie

sprostowanie rozstrzygnięcia
110

14/2012

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora jonoselektywnego 10-12-2012 19-12-2012
siwz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
odpowiedzi na zapytania_1_14
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  rozstrzygnięcie
111

1/2013

Remont części parteru (oddziału chirurgii ogólnej) w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. Szpital Powiatowy umożliwiający komunikację z nowo wybudowanym blokiem operacyjnym 03-01-2013 18-01-2013
siwz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1_2013
odpowiedzi na zapytania_1_2013
  rozstrzygnięcie
BZP
112

2/2013

Termomodernizacja budynku szpitala w Kamiennej Górze z uzyskaniem odnawialnych źródeł energii 15-01-2013 30-01-2013
siwz
odpowiedzi na zapytania_1   rozstrzygnięcie
BZP
113

5/2013

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy termomodernizacji budynku szpitala w Kamiennej Górze z pozyskaniem odnawialnych źródeł energii 30-01-2013 07-02-2013
siwz
    rozstrzygnięcie
BZP
114

4/2013

Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 14-03-2013 25-03-2013
siwz
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_4_13

odpowiedzi na zapytania_4_13

siwz_dokument3_poprawiony
  rozstrzygnięcie
115

6/2013

Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 09-05-2013 21-05-2013
siwz
plik1   ogloszenie
wynik
116

7/2013

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 13-05-2013 14-06-2013
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4  załącznik do plik4
plik5
plik6   załącznik do plik6
plik7
plik8
plik9   załącznik do plik9
plik1
  zał. do plik1
plik2
  zał. do plik2
plik
zalacznik_nr1
zalacznik_nr2
ogłoszenie
117

9/2013

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. realizowanej w ramach projektu nr UDA- RPDS.05.04.00-02-010/12 pt. "Termomodernizacja budynku szpitala w Kamiennej Górze z pozyskaniem odnawialnych źródeł energii" w ramach Priorytetu nr 5 "Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka") Działania nr 5.4 "Zwiększenie efektywności energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na remont części parteru (oddziału chirurgii ogólnej) wraz z wyposażeniem w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp z o. o. umożliwiający komunikację z nowo wybudowanym blokiem operacyjnym 23-05-2013 11-06-2013
siwz
plik1
plik2
plik3
plik4
plik5  załącznik do plik5
plik6  załącznik do plik6
plik7  
plik8  załącznik do plik8
  ogloszenie rozstrzygniecie
118

10/2013

Dostawa produktów leczniczych:
(Produkty farmaceutyczne; Wyroby farmaceutyczne; Roztwory Lecznicze)
18-06-2013 25-07-2013
siwz
zalącznik siwz
plik1  załącznik do plik1
plik2 załącznik do plik2
plik3


  
  
  
  
  Ogloszenie
Zal do ogloszenie
wynik
BZP
119

11/2013

Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z materiałami zużywalnymi i odczynnikami w systemie zamkniętym na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 01-07-2013 12-07-2013
siwz
plik1
plik2

  
  
  
  

  

  
rozstrzygniecie
załącznik
BZP
120

8/2013

Drobny sprzęt medyczny 23-08-2013 07-10-2013
16-10-2013
NOWY TERMIN
siwz
plik1
plik2 | załącznik
plik3
plik4
plik5
2013-OJS175-301643-pl
plik6
2013-OJS182-313479-pl
plik7
plik8
2013-OJS188-323783-pl
plik9
plik10
120wadium_zmianap10
plik11
plik12
ENOTICES_ewincza-2013-137412-F14-PL
ENOTICES_ewincza-2013-137428-F14-PL

  
  
Wniosek | Załącznik

Oddalenie wniosku

Info z dn ofert
Załącznik
Zestawienie
Info z dn ofert omyłki

Przedłużenie terminu 60 dni
Wynik | Załącznik
ENOTICES_2014-046092-F03-PL
2014-OJS072-123945
121

12/2013

Dostawa leków 13-09-2013 23-09-2013
25-09-2013
siwz
plik1
Bzp 191193 - 2013


  
  
  Informacja z dnia ofert
Załącznik do informacja z dnia ofert
Zestawienie
wynik
BZP
122

13/2013

Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 17-09-2013 30-09-2013
siwz

plik1 | załącznik
plik2

  
  
 
Informacja
wynik | załącznik
123

14/2013

Dostawa odzieży ochronnej z fizeliny i obłożeń 29-10-2013 06-11-2013
08-11-2013
NOWY TERMIN
siwz
plik1
plik2
BZP ogłoszenie powiązane

  
  
  
  
  Formularze Cenowe

Info z dn ofert

Info z dn ofert_korekta | załącznik

Zestawienie

Przedłużenie terminu 60 dni
Wynik | załącznik-tabela nr 1

BZP
124

15/2013

Dostawa materiałów szewnych i staplerów na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 14-11-2013 22-11-2013
25-11-2013
NOWY TERMIN
siwz
plik1
plik2 | załącznik
BZP Ogłoszenie Powiązane
  
  
  
  
 

Informacja z dn ofert

Załącznik do Informacja z dn ofert
Wynik | załącznik-tabela nr 1

BZP
125

16/2013

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 20-11-2013 29-11-2013 04-12-2013
NOWY TERMIN
siwz
BZP Ogłoszenie Powiązane
plik1 | załącznik
plik2 | załącznik


  
  
  
  
  Informacja z dn ofert | załącznik

Wynik

BZP
126

17/2013

Dostawa produktów leczniczych do żywienia na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 22-11-2013 02-12-2013
siwz
plik1
 

Cennik firm

Informacja z dn ofert

Zestawienie


Uniewaznienie | załącznik

127

18/2013

Świadczenie usług prania, prasowania, naprawiania, maglowania bielizny, pościeli szpitalnej dla pacjentów oraz odzieży ochronnej pracowników PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 27-11-2013 05-12-2013
siwz
BZP Ogłoszenie Powiązane

  
  
  
  
  Informacja z dn ofert

Wynik

BZP
128

20/2013

Dostawa produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego dla apteki szpitalnej PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 19-12-2013 31-12-2013
siwz
plik1
plik2
plik3
  
  
  
  Cennik firm

Informacja z dn ofert

Zestawienie

Przedłużenie terminu 60 dni
Wynik

Zal do Wynik

Ogłoszenie powiązane BZPidź do góry

©PCZ