Izba przyjęć

Lokalizacja
Budynek Główny Szpitala – parter

Telefon
(75) 744-92-73

Kierownik
Włodzimierz Krajewski
– specjalista w zakresie chirurgii ogólnej

Pielęgniarka oddziałowa
Anna Lubos
(75) 744-92-75