PROJEKTY UE

„Dzienny Dom Opieki Medycznej jako rozwój nowych usług opieki nad osobami niesamodzielnymi
z powiatu kamiennogórskiego” – RPO 2014-2020

Teleradiologia. Zakup urządzeń teleinformatycznych i wdrożenia technologii komunikacyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze – RPO 2007-2013

Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy – RPO 2007-2013

Dolnośląskie E-zdrowie.”Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” – RPO 2007-2013

„Ponadlokalna platforma wymiany informacji medycznych” – RPO 2007-2013