PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lokalizacja: Budynek Główny Szpitala – przyziemie (obok pracowni endoskopowej)

Rejestracja: (75) 744-92-05  od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00

 

Wzór deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

Lekarz

Wzór deklaracji wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej:

Pielęgniarka

Wzór deklaracji wyboru położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

Położna

NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC MEDYCZNA

Kontakt: (75) 744-92-73  od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00 – 8:00 
oraz całodobowo w dni wolne od pracy

poz

PORADNIA LEKARZA POZ

Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 18:00

Lekarze przyjmujący w poradni:

 • Iga Kornacka – lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
 • Łukasz Cichoń – lekarz
 • Waldemar Kucaj-Solecki – lekarz specjalista w dziedzinie medycyna rodzinna

POZ – PUNKT SZCZEPIEŃ

Godziny pracy: 

Poniedziałek: 08:00 – 14:30

Wtorek: 11:00 – 18:00

Środa: 08:00 – 14:30

POZ – PUNKT POBRAŃ BADAŃ LABORATORYJNYCH

Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 18:00

W punkcie pobrań realizowane są:

 • zlecenia z poradni specjalistycznych szpitala,
 • zlecenia z jednostek, które mają podpisaną umowę.
 • badania odpłatne – Cennik Badań Laboratoryjnych,

PORADNIA LEKARZA POZ – DZIECI CHORYCH, ZDROWYCH

Lokalizacja: Przychodni POZ 

 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 18:00

Lekarze przyjmujący w poradni:

 • Waldemar Kucaj – Solecki – lekarz Specjalista w dziedzinie pediatria st. I,
  Specjalista w dziedzinie Medycyna rodzinna st. II
 • Dorota Łuka – Lekarz Specjalista Chorób Dzieci

POZ – GABINET NR 5

Godziny pracy: 
Piątek

W gabinecie nr 5 realizowane są:

 • badanie słuchu

Pielęgniarki środowiskowe:

 • Anna Lubos
 • Alina Kociołek

Położna środowiskowa:

 • Anna Fyda