SPIS TELEFONÓW 

Prezes Zarządu: Barbara Kosak

(75) 744-90-36 (sekretariat)

Dyrektor ds. Lecznictwa : Artur Trzaskoma

(75) 744-90-36

Naczelna Pielęgniarka: Bogumiła Pawlukiewicz

(75) 744-90-29

Pielęgniarka Epidemiologiczna: Dorota Kaczor

75) 744-92-00

SEKRETARIAT

Wanda Kołodziej

(75) 744-90-36
pcz@pcz.org.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

Beata Przyszlak

(75) 744-90-30
rozliczenia@pcz.org.pl

Alicja Ilczuk

(75) 744-90-30
rozliczenia@pcz.org.pl

APTEKA SZPITALNA

Ewa Cieplicka

(75) 744-90-24
apteka@pcz.org.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Grażyna Macieja

Ewa Boczkowska

(75) 744-90-06, 90-09

 

KADRY I PŁACE

Iwona Jurenko

(75) 744-90-26

SEKCJA IT

Marcin Nowak

(75) 744-90-38
mnowak@pcz.org.pl