SPIS TELEFONÓW 

Prezes Zarządu: Barbara Kosak

(75) 744-90-36 (sekretariat)

Dyrektor ds. Lecznictwa : Bartosz Rawski

(75) 744-90-36

Naczelna Pielęgniarka: Bogumiła Pawlukiewicz

(75) 744-90-29

 

SEKRETARIAT

Wanda Kołodziej

(75) 744-90-36
  FAX (75) 744-31-03
pcz@pcz.org.pl

DZIAŁ ROZLICZEŃ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

Beata Przyszlak

(75) 744-90-30
rozliczenia@pcz.org.pl

Alicja Ilczuk

(75) 744-90-30
rozliczenia@pcz.org.pl

APTEKA SZPITALNA


(75) 744-90-24
apteka@pcz.org.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Grażyna Macieja

(75) 744-90-06

Patrycja Pakiet

(75) 744-90-09

 

KADRY I PŁACE

Iwona Jurenko

(75) 744-90-26

Joanna Gzik

(75) 744-90-08

SEKCJA IT

Marcin Nowak

(75) 744-90-38
mnowak@pcz.org.pl

Dział Gospodarczo Techniczny i Zaopatrzenia

Gerard Czyczkan

(75) 744-90-21
gczyczkan@pcz.org.pl