PRZETARGI


Zamówienia Publiczne:

+48 (75) 744-92-00
 +48 (75) 744-31-03

dkaczor@pcz.org.pl
abednarz@pcz.org.pl
Lp. Nr Sprawy Tytuł Data zamieszczenia Termin składania ofert SIWZ Pyt. i odp. (art.38) Ogłoszenie wyniku
190 PN 4/2019 Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11/07/2019

19/07/2019


10:00

22/07/2019


10:00

swiz
Plik1
Informacja z dnia otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
189 PN 3/2019 Dostawa sprzętu i materiałów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 3
03/07/2019

14/06/2019


10:00

24/06/2019


10:00

03/07/2019


10:00

swiz
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Plik1
Plik2
Plik3
Informacja z dnia otwarcia ofert
Informacja z dnia otwarcia ofert dodatkowych
Wybór najkorzystniejszych ofert
188 ZO 1/2019 Dostawa środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
29/04/2019

15/05/2019


10:00

Zapytanie ofertowe
Plik1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
187 PN 2/2019 Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu zwłok do chłodni oraz ich przechowania, a także wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem sekcji zwłok
Ogłoszenie o zamówieniu

19/03/2019


10:00

swiz
Informacja z dnia otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
186 PN 1/2019 Dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu
28/01/2019

06/02/2019


10:00

swiz
Plik1
Plik2
Plik3
Informacja z dn. otw. ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wybór najkorzystniejszych ofert - 2
Informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 18.
185 PN 11/2018 Dostawa aparatu RTG dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu

28/12/2018


10:00

swiz
Plik1
Informacja z dn. otw. ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
184 PN 10/2018 Dostawa odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
12/11/2018

22/11/2018


10:00

swiz
Zmiana treści SIWZ
Plik1
Plik2
Informacja z dn. otw. ofert
Wynik
183 PN 9/2018 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu
12/10/2018

24/10/2018


10:00

swiz
Plik1
Plik 2 (Formularz oferty)
Plik3
Informacja z dn. otw. ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty