Bezpłatne badanie profilaktyczne

Zaproszenie na bezpłatne badanie profilaktyczne

Powiatowe Centrum Zdrowia w  Kamiennej Górze Sp. z o.o. zaprasza Panią / Pana na
bezpłatne badanie profilaktyczne w ramach programu „Profilaktyka chorób układu krążenia”
wykonywane w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Adresatami programu są osoby zadeklarowane
w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia.


W ramach programu oferujemy:

  • badanie biochemiczne krwi (badanie poziomu cholesterolu
   całkowitego, LDL, HDL, trójglicerydów oraz poziom glukozy,
  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
  • określenie współczynnika BMI,
  • badanie lekarskie w celu oceny czynników ryzyka
   zachorowania na choroby układu krążenia,
  • edukację zdrowotną.

Podejmując działania wpływające na czynniki ryzyka można
uzyskać obniżenie zachorowalności i umieralności
z powodu chorób układu krążenia.

Rejestracja 75 744 92 05

PROGRAM PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA